1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oferującego sesje zdjęciowe (dalej zwany “Sklepem”) prowadzonego przez Tutenhoman Monika Homan ul. Spółdzielcza 27 58-500 Jelenia Góra NIP: 6112662548 REGON: 526253455 (dalej zwana “Fotografem”).

1.2. Regulamin stanowi obligatoryjny dokument, z którym Klient zobowiązany jest zapoznać się przed skorzystaniem z usług fotograficznych. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, a brak przeczytania nie zwalnia z konsekwencji wynikających z jego postanowień.

2. Zamówienia

2.1. Zamówienia na sesje zdjęciowe można składać poprzez sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.tutenhoman.pl lub za pośrednictwem innych dostępnych form kontaktu podanych na stronie, e-mailem: kontakt@tutenhoan.pl lub telefonicznie: 726395866

2.2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia terminu i szczegółów sesji.

2.3 Wszystkie sesje można zakupić w formie fizycznego vouchera podarunkowego, który jest ważny 6 miesięcy od daty wystawienia.

3. Płatności

3.1. Opłaty podane są w ofercie przekazanej przez Fotografa.

3.2. Płatność za sesję zdjęciową może być dokonana przelewem bankowym lub innymi dostępnymi formami płatności, o ile zostaną one uzgodnione między Fotografem a Klientem.

3.3 Jeśli Klient dokonuje zakupu na firmę, zobowiązany jest dostarczyć Fotografowi dane do wystawienia faktury w ciągu 2 dni roboczych od dokonania zamówienia dowolną drogą kontaktu. Fotograf wystawia faktury bez VAT.

4. Warunki Sesji Zdjęciowych

4.1. Termin i miejsce sesji fotograficznej są ustalane indywidualnie z każdym Klientem.

4.2. Sesje zdjęciowe mogą być przeprowadzane w studio fotograficznym lub na wybranej przez Klienta lokalizacji. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, Fotograf w porozumieniu z Klientem ustala nowy termin sesji lub przeprowadza ją w studio. Sesje w studio wymagają zabrania obuwia zmiennego z czystą podeszwą.

4.3. Klient zobowiązany jest do punktualnego pojawienia się na umówionej sesji oraz do przestrzegania zasad określonych przez Fotografa. Zmiana terminu sesji wymaga obustronnego porozumienia.

5. Odbiór i Dostawa Zdjęć

5.1. Galeria zdjęć do wyboru jest prezentowana przez Fotografa w ciągu 5 dni roboczych od daty sesji. Gotowe zdjęcia są dostarczane w terminie 30 dni roboczych od dnia ich wyboru, licząc od wpłaty za dodatkowe ujęcia lub od daty wybrania zdjęć przez Klienta, jeśli nie wybrał dodatkowych ujęć.

5.2. Zdjęcia z sesji mogą być dostarczone Klientowi w formie elektronicznej lub wydrukowanej, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

5.3 Zdjęcia są dostarczane w formacie jpg, a surowe pliki RAW nie są udostępniane. Retusz jest zespołem autorskich czynności i obejmuje jedynie retusz skóry. Fotograf nie ma obowiązku wprowadzania zmian w sylwetce, tle, kolorach tła ani innych przedmiotach.

6. Odstąpienie od Umowy

6.1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres mailowy Fotografa.

6.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy usługa została w pełni lub częściowo wykonana – tj. gdy Fotograf dostarczył uzgodnione zdjęcia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – i Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdził, że został poinformowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy po pełnym wykonaniu usługi przez Fotografa.

7. Reklamacje

7.1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji związanych z jakością usługi, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu jej rozwiązania. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić nie później niż 14 dni od daty wysłania zdjęć przez fotografa.

7.2. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Ochrona Danych Osobowych

8.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Tutenhoman Monika Homan ul. Spółdzielcza 27 58-500 Jelenia Góra NIP: 6112662548 REGON: 526253455.

8.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.

9. Postanowienia Końcowe

9.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty opublikowania na stronie internetowej Sklepu – 07.02.2024

9.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez konieczności uzyskania zgody Klientów, przy zachowaniu obowiązku poinformowania o zmianach na stronie internetowej.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

Zarezerwuj sesję już dziś!

Tutenhoman - monika homan

kontakt@tutenhoman.pl
726395866

Regulamin

Polityka prywatności